Ổ cứng Seagate Skyhawk 1TB – ST1000VX005
Ổ cứng Seagate Skyhawk 1TB Sử dụng cho đầu ghi camera Kết nối sata 3 Tốc độ vòng quay 5900 rpm Bộ nhớ đệm 64MB Hỗ trợ 64 luồng dữ liệu Hoạt động liên tục 24/7 Bảo hành chính hãng 36 tháng
1.250.000 Thêm vào giỏ
Ổ cứng Seagate Skyhawk 2TB – ST2000VX008
Ổ cứng Seagate Skyhawk 2TB Sử dụng cho đầu ghi camera Kết nối sata 3 Tốc độ vòng quay 5900 rpm Bộ nhớ đệm 64MB Hỗ trợ 64 luồng dữ liệu Hoạt động liên tục 24/7 Bảo hành chính hãng 36 tháng
1.850.000 Thêm vào giỏ
Ổ cứng Seagate Skyhawk 3TB – ST3000VX010
Ổ cứng Seagate Skyhawk 3TB Sử dụng cho đầu ghi camera Kết nối sata 3 Tốc độ vòng quay 5900 rpm Bộ nhớ đệm 64MB Hỗ trợ 64 luồng dữ liệu Hoạt động liên tục 24/7 Bảo hành chính hãng 36 tháng
2.590.000 Thêm vào giỏ
Ổ cứng Seagate Skyhawk 4TB – ST4000VX007
Ổ cứng Seagate Skyhawk 3TB Sử dụng cho đầu ghi camera Kết nối sata 3 Tốc độ vòng quay 5900 rpm Bộ nhớ đệm 64MB Hỗ trợ 64 luồng dữ liệu Hoạt động liên tục 24/7 Bảo hành chính hãng 36 tháng
3.450.000 Thêm vào giỏ
Ổ cứng Seagate Skyhawk 6TB – ST6000VX0023
Ổ cứng Seagate Skyhawk 6TB Sử dụng cho đầu ghi camera Kết nối sata 3 Tốc độ vòng quay 7200 rpm Bộ nhớ đệm 256MB Hỗ trợ 64 luồng dữ liệu Hoạt động liên tục 24/7 Bảo hành chính hãng 36 tháng
5.790.000 Thêm vào giỏ
Ổ cứng Seagate Skyhawk 8TB – ST8000VX0022
Ổ cứng Seagate Skyhawk 8TB Sử dụng cho đầu ghi camera Kết nối sata 3 Tốc độ vòng quay 7200 rpm Bộ nhớ đệm 256MB Hỗ trợ 64 luồng dữ liệu Hoạt động liên tục 24/7 Bảo hành chính hãng 36 tháng
7.900.000 Thêm vào giỏ
Ổ cứng Seagate Skyhawk 10TB – ST10000VX0004
Ổ cứng Seagate Skyhawk 10TB Sử dụng cho đầu ghi camera Kết nối sata 3 Tốc độ vòng quay 7200 rpm Bộ nhớ đệm 256MB Hỗ trợ 64 luồng dữ liệu Hoạt động liên tục 24/7 Bảo hành chính hãng 36 tháng
10.600.000 Thêm vào giỏ