Ổ cứng Seagate Ironwolf 2TB-ST2000VN004
- Ổ cứng Seagate Ironwolf
- Dung lượng lưu trữ: 2TB
- Tốc độ vòng quay: 5900 RPM
- Bộ nhớ cache: 64MB
- Chuẩn kết nối: SATA 3 6Gbps
- Kích thước: 3.5"
- Sử dung cho hệ thống lưu trữ NAS
2.310.000 Thêm vào giỏ
Ổ cứng Seagate Ironwolf 3TB-ST3000VN007
- Ổ cứng Seagate Ironwolf
- Dung lượng lưu trữ: 3TB
- Tốc độ vòng quay: 5900 RPM
- Bộ nhớ cache: 64MB
- Chuẩn kết nối: SATA 3 6Gbps
- Kích thước: 3.5"
- Sử dung cho hệ thống lưu trữ NAS
2.915.000 Thêm vào giỏ
Ổ cứng Seagate Ironwolf 4TB-ST4000VN008
- Ổ cứng Seagate Ironwolf
- Dung lượng lưu trữ: 4TB
- Tốc độ vòng quay: 5900 RPM
- Bộ nhớ cache: 64MB
- Chuẩn kết nối: SATA 3 6Gbps
- Kích thước: 3.5"
- Sử dung cho hệ thống lưu trữ NAS
3.995.000 Thêm vào giỏ
Ổ cứng Seagate Ironwolf 6TB-ST6000VN0041
- Ổ cứng Seagate Ironwolf
- Dung lượng lưu trữ: 6TB
- Tốc độ vòng quay: 7200 RPM
- Bộ nhớ cache: 128 MB
- Chuẩn kết nối: SATA 3 6Gbps
- Kích thước: 3.5"
- Sử dung cho hệ thống lưu trữ NAS
6.215.000 Thêm vào giỏ
Ổ cứng Seagate Ironwolf 8TB-ST8000VN0022
- Ổ cứng Seagate Ironwolf
- Dung lượng lưu trữ: 8TB
- Tốc độ vòng quay: 7200 RPM
- Bộ nhớ cache: 256 MB
- Chuẩn kết nối: SATA 3 6Gbps
- Kích thước: 3.5"
- Sử dung cho hệ thống lưu trữ NAS
8.475.000 Thêm vào giỏ
Ổ cứng Seagate Ironwolf 10TB-ST10000VN0004
- Ổ cứng Seagate Ironwolf
- Dung lượng lưu trữ: 10TB
- Tốc độ vòng quay: 7200 RPM
- Bộ nhớ cache: 256 MB
- Chuẩn kết nối: SATA 3 6Gbps
- Kích thước: 3.5"
- Sử dung cho hệ thống lưu trữ NAS
11.500.000 Thêm vào giỏ